Menu
310816-Berens -Balle Efterskole -768 310816-Berens -Balle Efterskole -754 310816-Berens -Balle Efterskole -790

Arrangementer

For at opnå samhørighed om skolens virke afholder Balle Friskole hvert år en del fællesarrangementer for elever, forældre og lærere.

Familieudflugten
Turen er for hele skolen, for elever, forældre og søskende. Turen ligger i sensommeren og destinationen varierer fra år til år og går rundt omkring i landet. Vi planlægger en hyggelig dag, hvor vi er ude at opleve noget sammen, vi nyder madpakkerne og er sammen på kryds og tværs i forhold til de daglige årgangsinddelinger, så børn og forældre kan lære hinanden at kende.

Høstfesten
Traditionen strækker sig helt tilbage til friskolens start. Vi holder høstfesten, når høsten er i hus. Høstfesten er en fest, hvor der bliver danset folkedans i dragter, som nogle af vores tidligere forældre har syet til skolen. Derudover varierer indholdet, med forskellige danse, konkurrencer og andre tiltag. Arrangementet er obligatorisk for eleverne, og vi håber, at mange andre vil deltage i festlighederne.

Juleafslutningen
Denne aften er en fælles afslutning, hvor 3. kl. viser årets nisseskulespil og 0. + 1. kl. fremviser krybbespil til tonerne af "Et barn er født i Bethlehem", her kan alt fra guds kære børn, jomfru Maria, josef, hyrderne på marken og de tre vise mænd opleves. Derudover er der luciaoptog ved piger fra 4. - 9. kl., sang fra de forskellige Ballebands og hygge med en lettere anretning. Arrangementet er obligatorisk for eleverne, og det er dejligt med mange tilskuere, både søskende, forældre og andre, som skulle have lyst til at deltage. Arrangementet bliver afholdt om eftermiddagen anden sidste dag inden juleferien.

Gymnastikopvisningen
Hver år i foråret afholder vi en fælles gymnsatikopvisning med efterskolen. Her laves der med efterskolen fælles opvramning, alle klasser viser rytmiske serier og springelementer de har øvet på op til dagen, efterskolen viser deres gymnastikopvisning og efter faneindmarchen vil vi se børnehavens ældste børn, Astronauterne, vise hvad de har øvet på.

Skoleafslutningen
En uges tid før sommerferien afholdes skoleafslutningen. Nogle år starter vi med musikalske fremførelser eller andre former for optræden. Derefter går vi over til den mere højtidelige del, hvor vi bl.a. tager afsked med de elever, der forlader friskolen og overrækker dem eksamensbeviser mm. Skoleafslutningen afholdes i hal 2.

Facebook

 

Balle Friskole er en Grundtvig-Koldsk skole, hvor trivsel, dialog, ansvarlighed, livsoplysning, fællesskab, glæde, faglighed og udvikling er i centrum.