Menu
Balle 2015_2084

Elevråd på Balle

Eleverne på Balle Friskole skal i deres dagligdag opleve og lære af at være en del af en demokratisk praksis. De skal inddrages i beslutninger om egne forhold, for netop at lære om fællesskab, ansvar og demokrati.

Generelt
Balle Friskole har et elevråd som er sammensat af elever fra 4.-9. kl. Fra hver klasse er der udpeget 2 klasserepræsentanter. En repræsentant, der specielt skal varetage den pågældende klasses interesser, men som også har ansvar for at viderebringe, en af de mindre klassers, holdninger, ideer og forslag.
 

Facebook

 

Balle Friskole er en Grundtvig-Koldsk skole, hvor trivsel, dialog, ansvarlighed, livsoplysning, fællesskab, glæde, faglighed og udvikling er i centrum.