Menu
IMG_7441 310816-Berens -Balle Efterskole -781

Praktiske oplysninger

Besøg, indmeldelse og udmelding - her kan du printe indmeldelseblanket og se, hvornår du skal huske at udmelde dit barn.

Ferie og lukkedage

  • Efterårsferie: uge 42.
  • Juleferie: Fra og med 22.12.18 til og med 02.01.19
  • Vinterferie: uge 7
  • Påskeferie: Fra 18.08.19 til 22.04.19
  • Store bededag: Fredag den 17.maj 2019.
  • Kr. Himmelfartsferie: Torsdag den 30. maj + 31. maj 2019
  • 2. Pinsedag: Mandag den 10. juni 2019.
  • Sommerferielukket: uge 28, 29, 30.

Åbningstider:
Morgen SFO i Solstrålen:
6.15-7.35

Bifrost efter skole:
Mandag til torsdag: 13.20-16.30
Fredag: 13.20-16.00

Kontaktoplysninger:
Bifrost:
Tlf. 61 55 37 51
Kontaktperson: Lotte Villumsen
Leder: Anette Terney

Besøg
Hvis I tænker på at benytte Bifrost, er I altid velkomne til at lave en aftale med os, så vil vi skabe plads til et besøg. Klik KER

Indmeldelse
Hvis I vil indmelde jeres barn i Bifrost, skal I printe blanketten via nedenstående link og aflevere det på skolens kontor.

Udmelding
Udmelding skal ske skriftlig med en måneds varsel til den sidste kalenderdag i den givne måned. 

Klik her for at hente indmeldelsesblanket til SFO

Facebook

 

Balle Friskole er en Grundtvig-Koldsk skole, hvor trivsel, dialog, ansvarlighed, livsoplysning, fællesskab, glæde, faglighed og udvikling er i centrum.