INDMELDELSE - Balle Friskole

INDMELDELSE

BALLE FRISKOLE - EN FRISKOLE TÆT VED VEJLE

Vi glæder os til, at I bliver en del af vores hverdag.

Indmeldelse i 0. klasse og overbygning 7.-9. klasse
Hvis I vil have jeres barn til at gå på Balle Friskole, skal I printe og udfylde den indmeldelsesblanket, som I kan finde her på siden. Herefter sender I det til skolen og vi sender jer en bekræftelse på modtagelsen.

September
I september måned, året inden skolestart, modtager I et brev, hvor vi beder jer bekræfte jeres fortsatte interesse pr. mail.

Oktober
I slutningen af oktober bliver alle optagne elever til kommende 0. klasse inviteret til en samtale og rundvisning på skolen. Her vil I få mulighed for at hilse på SFO pædagogen, børnehaveklasselæreren og skolelederen.   

November
I november inden skolestart får I en bekræftelse på om barnet er optaget på friskolen, eller fortsat står på venteliste. Ved optagelse skal der indbetales et indmeldelsesgebyr på 500 kr.

Februar
Kommende 0. klasses forældre bliver indbudt til et forældremøde i slutningen af februar.

April
Børn til kommende 0. klasse starter i førskolegruppen Midgård i april måned.

Maj
Forældre til kommende børn i overbygningen bliver inviteret til et forældremøde i slutningen af maj inden skolestart.  

Ved indmeldelse midt i et skoleår
Hvis dit barn går på en anden skole og I ønsker at skifte til Balle Friskole er proceduren sådan: I skal tage kontakt til skolen og snakke med skolelederen. Hvis der er ledige pladser i klassen, vil I blive inviteret til en samtale og rundvisning på skolen.

Hvis det aftales, at jeres barn skal indmeldes på skolen udfyldes indmeldelsesblanket og der indbetales et indmeldelsesgebyr på 500 kr.

Er der ikke ledige pladser bliver jeres barn optaget på venteliste og vi kontakter jer så snart vi har mulighed for at tilbyde en plads. 

Indmeldelsespriotitet

  • Søskendeprioritet
  • Børn fra børnehaven Solstrålen
  • Individuel vurdering: Det kan f.eks. være en vurdering af dreng/pige forholdet i klassen, samt hensyn til elever med særlige behov
  • Vi prioriterer at alle børn i familien starter på skolen
Scroll til toppen