Nyt fra Balle Friskole

10. september 2021

Et nyt skoleår på Balle er godt i gang. Vi nyder igen at kunne være sammen til morgensang, i frikvarterer og på tværs af klasser.
Overbygningens introtur til Sletten var en succes, og det samme var årets klassedag for indskoling og mellemtrin.
Også vores fagdage med mulighed for anderledes tilrettelæggelse og tid til fordybelse er kommet rigtig godt fra start.
September måned indledes med tre projektdage, hvor indskolingen bl.a. skal til Asger Jorn Museet i Silkeborg, mellemtrinnet dykker ned i FN’s verdensmål, og overbygningen tager på historisk tur til Tirpitz.

Balle Friskole ønsker alle en rigtig god september måned.

Scroll til toppen