BAG OM

Balle Friskole blev oprettet i 1866, da en initiativrig forældrekreds var utilfreds med deres børns skolegang

Balle Friskole før og nu

Balle Friskole er en grundtvig/koldsk skole, hvor trivsel, dialog og livsoplysning er i centrum. Vi prioriterer fællesskab, faglighed, glæde og fordybelse. 

 

Balle Friskoles traditioner
Vi er en skole med stolte traditioner. Nogle af traditionerne kan føres tilbage til skolens start, bl.a. høstfesten, juleafslutningen og forårsopvisningen. Balle Friskole er en grundtvig/koldsk skole, hvor dagen starter med morgensang, Fadervor og ”ordet frit”.

Historien
Balle Friskole blev oprettet i 1866, da en initiativrig forældrekreds som en reaktion på datidens sorte skole ønskede at skabe et alternativ baseret på de grundtvig-koldske skoletanker om livsoplysning, forpligtende fællesskab og demokratisk dannelse.
I dag er friskolen en del af den selvejende institution Balle Friskole, Balle Børnehave, Balle Musik- & Idrætsefterskole og Balle Kursus & Læring.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et skolemiljø i trygge omgivelser, hvor engagement, fællesskab og tæt samarbejde mellem skole og hjem er med til at præge hverdagen.
Derudover har skolen mange faciliteter at byde på, såsom to haller med springgrave, beachvolley- og beachhåndboldbaner, fodboldbaner og kreative værkstedslokaler.

Optagelse
Når barnet søger om at gå på Balle Friskole optages forældrene automatisk som medlemmer af skolekredsen, hvilket bl.a. betyder, at man har stemmeret på skolens generalforsamling.

Scroll to Top