FRISKOLENS HISTORIE

FRISKOLENS HISTORIE

Balle Friskoles historie går tilbage til 1800-tallet. Det er en historie, der begynder så mange år tilbage, at skolen har fået sit eget museum.

Balle Friskolemuseum
I den oprindelige skolebygning, der stadig ejes af Balle Friskole og Balle Musik- og Idrætsefterskole, holder Balle Friskolemuseum til. Museet indeholder en skolestue med originale genstande, skoleprotokoller, en stor bog- og tidsskriftsamling samt historiske billeder og avisartikler. Museet blev oprettet i 1991 i forbindelse med skolens 125-års jubilæum.  

Historien om Balle
Her fortælles historien om landsbyen Balle, der i høj grad blev skabt af den grundtvigske vækkelse, som ramte egnen i den anden halvdel af 1800-tallet. Museet er således et vidnesbyrd om det afgørende kapitel i dansk historie, hvor landboerne tog hånd om egen skæbne ved at danne skoler og foreninger til fælles bedste.

Grundtvig og Balle Valgmenighed
Den grundtvigske vækkelse i Balle kom til udtryk i oprettelser af en lang række institutioner. Først kom Balle Friskole i 1866. Derefter oprettedes allerede i 1868 Balle Brugsforening (oprindeligt benævnt Vejle Vesteregns Arbejderforening) som én af de første i landet.

Brugsforeningen indkøbte og fordelte ikke blot varer, men afholdt også oplysende og landbrugsfaglige foredrag, etablerede en bogsamling til udlån samt en spare- og lånekasse. I 1875 blev der i forlængelse af friskolen bygget et forsamlingshus til blandt andet foredrag og gymnastik i Bredsten Skytteforenings regi.

I 1885 blev Balle Valgmenighed oprettet og valgmenighedens karakteristiske røde, ottekantede kirke blev opført. I 1899 blev det
nuværende Balle Forsamlingshus indviet.

Balle Fri- og ungdomsskole
I 1961 flyttede friskolen til nybyggede lokaler, der i 1962 også kom til at huse den nye ungdomsskole. Dette betød etableringen af Balle Fri- og Ungdomsskole, der i 1993 blev udvidet med en børnehave, som i de første år havde til huse i den gamle friskolebygning.

Rundvisning
Der er mulighed for besøg og rundvisning på Balle Friskolemuseum ved kontakt til tidligere forstander Mette Kramer på tlf. 4094 2004.

Balles historie er beskrevet i en række skrifter, der kan købes eller læses på museet.

Scroll to Top