Undervisning - Balle Friskole

Undervisning

Læs mere om de enkelte fag og se, hvad det er vi har særligt fokus på udover, at vi står mål med folkeskolens forenklede fælles mål.

Undervisning

At gå i skole på Balle Friskole byder på meget mere af det der betyder noget. Fællesskab, faglighed, glæde og fordybelse er vores nøgleord og vi bestræber os på at rumme alt det, de hver især indeholder, i vores undervisning.

Undervisningen på Balle
Læs mere om de enkelte fag og se, hvad det er vi har særligt fokus på udover, at vi står mål med folkeskolens forenklede fælles mål.

TEAMSAMARBEJDE
For arbejdsmiljøet på Balle er det bedst at løfte i flok – også når det gælder det faglige. Teamsamarbejdet kan løfte fagligheden – ad den vej specialiseres og intensiveres både kompetencer og ansvaret for elevernes faglige udvikling.

Formålet med teamsamarbejdet
At gøre undervisningen til et fælles anliggende, hvor vi optimerer og udnytter hinandens ressourcer, styrker og kompetencer.

At koordinere tværfaglige forløb, fagdage – og emner i årsplaner, så eleverne oplever en over-ordnet sammenhæng. Et banalt eksempel kunne være, at man koordineret arbejder med emnet “Købmandsbutikken” i både matematik og engelsk i indskolingen.

At fremme en fleksibel og differentieret tilrettelæggelse, afvikling og efterbehandling af undervisningsforløb.

At uddelegere ansvaret for, at der udvikles, iværksættes og søsættes på ALLE skolens klassetrin med udgangspunkt i de strategiske intentioner; FAGLIGHED, FORDYBELSE, FÆLLESSKAB og GLÆDE.

Anderledes dage
Læs om vores fagdage, temadage og emneuger og se hvilke spændende alternativer vi tilbyder her på Balle.

Scroll til toppen