Undervisning

Læs mere om de enkelte fag og se, hvad det er vi har særligt fokus på udover, at vi står mål med folkeskolens forenklede fælles mål.

Undervisning

På Balle Friskole går dannelse og uddannelse hånd i hånd. Dit barn vil her møde nogle fantastisk engagerede og dygtige undervisere med noget på hjerte.

Vi ønsker at åbne verden for eleverne og hjælpe dem med at få øje på noget, de ikke ville have opdaget af sig selv. På Balle tror vi på, at stærke fællesskaber, høj faglighed, mulighed for fordybelse og daglig glæde er vigtige ingredienser i et godt skoleliv. 

Læs mere om, hvordan det udfoldes på Balle, og hvad vi har særligt fokus på i vores indskoling, mellemtrin og overbygning.

FÆLLES MÅL
Balle Friskole følger Undervisningsministeriets fælles mål, delmål og slutmål for folkeskolen. Vi tilrettelægger undervisningen ud fra den tværfaglige kombination, som beror på vores værdigrundlag og hverdag.

https://emu.dk/grundskole

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/folkeskolens-formaal

Scroll to Top