Tilmelding 2

BALLE FRISKOLE - EN FRISKOLE TÆT VED VEJLE

Balle Friskole er som udgangspunkt åben for alle, der kan tilslutte sig skolens formål og værdigrundlag.

Vi vil gerne være et aktivt tilvalg og lægger vægt på, at alle børn i familien starter på friskolen, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Vi tilstræber en klassestørrelse på 18 elever 0. klasse og øger løbende elevantallet, hvor det vurderes hensigtsmæssigt til et loft på 24 elever i 7.-9. klasse.

Skolen optager elever efter følgende prioritering:

  • Ansattes børn og børn med søskende på skolen.
  • Børn fra Balle Børnehave.
  • Øvrige børn efter en individuel vurdering – fx i forhold til kønsfordeling og gruppedynamik i klassen eller hensynet til elever med særlige behov.

Indmeldelse i 0. klasse og 7.-9. klasse:

Ønsker I, at jeres barn skal gå på Balle Friskole, skal I udfylde tilmeldingsformularen på vores hjemmeside. I modtager herefter en bekræftelse på modtagelsen. 

I september måned året inden skolestart modtager I en mail, hvor vi beder jer bekræfte jeres fortsatte interesse. Inden optagelse er nye familier til samtale med skolens leder.

Nye elever til 0. klasse bliver i november inviteret til skoleindskrivning. Her vil I få mulighed for at hilse på SFO-pædagogen og børnehaveklasselæreren. I vil umiddelbart efter samtalen få besked om endelig optagelse. Der indbetales et indmeldelsesgebyr på 500 kr.  

Første forældremøde for kommende Midgårdsforældre afholdes i slutningen af februar.

Børn til kommende 0. klasse starter i førskolegruppen Midgård i april måned.

Forældre til kommende 0. kl. inviteres til et forældremøde i slutningen af maj inden skolestart.

Ved indmeldelse i løbet af et skoleår

Hvis et barn går på en anden skole, og I ønsker at skifte til Balle Friskole, skal I tage kontakt til skolen og snakke med skolelederen.

Såfremt der er ledige pladser i klassen, vil I blive inviteret til en samtale og rundvisning på skolen, hvor vi bl.a. vil komme ind på:

  • Skolens historie og værdier.
  • Forventninger til deltagelse i elevens, klassens og skolens friskoleliv.
  • Elevens faglige og sociale forudsætninger, herunder evt. særlige behov samt indhentning af oplysninger fra tidligere skole.
  • Det videre forløb henimod optagelse på skolen.

Hvis det aftales, at barnet skal indmeldes på skolen, udfyldes indmeldelsesblanket, og der indbetales et indmeldelsesgebyr på 500 kr.

Er der ikke ledige pladser, vil jeres barn blive optaget på venteliste, og vi kontakter jer så snart vi har mulighed for at tilbyde en plads. 

Forældre bliver automatisk optaget i skolekredsen. Medlemsskabet betyder blandt andet at man har stemmeret på skolens generelforsamling. Læs mere om skolekredsen her

Vi glæder os til, at I bliver en del af vores hverdag.

Scroll to Top