Dig som forældre

Dig som forældre

Når man starter på Balle Friskole, så er det ikke kun ens barn, der bliver en del af skolen, men jer som forældre vil også blive en stor del af det forpligtende fællesskab som Balle Friskole er. At indgå i et forpligtende fællesskab handler om at bidrage, byde sig til, involvere sig og tage det ansvar på sig, som der ligger i ordet forpligtende.

På Balle Friskole skal man som forældre bidrage til fællesskabet ved ex at stryge skjorterne til folkedansedragterne vi bruger, når vi danser folkedans til høstfesten, eller når der bliver indkaldt til forældrerengøring i løbet af året. Man skal byde sig til, når der skal bages kage, så overbygningen kan tjene penge til deres udlandstur i 9. klasse, eller når klassefællesskabet kræver en særlig indsats. I skal som forældre involvere jer i jeres børns skoledag ved at spørge ind til dagen der er gået, ved at møde op til skole/hjem samtalerne, forældremøderne og de arrangementer vi har på kalenderen. Og til sidst så skal I som forældre tage det ansvar, der ligger i at have tilvalgt Balle Friskole – i dette tilvalg forpligter I jer i at opfylde ovenstående.

Vi håber, at I når I har valgt os til, vil aflevere jeres børn i tillid til, at vi på samme måde tager ansvaret på os. Vi vil på Balle Friskole bidrage til jeres børns trivsel, vi vil involvere os i jeres børns virkelighed, og vi vil byde os til i forhold til at lære jeres børn det de skal her i skolen.

På Balle Friskole kan vi bl.a. tilbyde: 

Tryghed
Førskoleforløb, venskabsvenner, små klasser, trivsel, nærvær, samtale

Faglighed
Engagerede undervisere, fagdage, fordybelse og fokus på den enkelte elev

Fællesskab
Lejrskoler hvert år, morgensang hver morgen, projektdage på tværs af klasser, traditioner

Idræt og bevægelse
Motorik, massage, aktiv undervisning, gymnastik, leg og boldspil

Musik og kreativitet
Morgensang, egen musikskole, koncerter, fælles dramauge,  valgfag, håndværk og design

Faciliteter
Haller, kreative værksteder, legepladser, kunstbaner, grønne områder

Scroll to Top