INDSKOLINGEN

INDSKOLINGEN

I indskolingen lægges grundstenen til det gode skoleliv og lysten til at lære. Derfor gør vi meget ud af at give alle elever en tryg skolestart og få etableret et godt samarbejde med jer forældre. Læs mere under punktet Førskole og Midgård

Vi lægger vægt på at stimulere børnenes nysgerrighed både overfor fagene, hinanden og verden omkring os. I hele skoleforløbet har vi fokus på både den enkelte og klassens trivsel som en forudsætning for læring og udvikling.

Undervisningen er fagopdelt i 0.-3. klasse. Som noget særligt på Balle har eleverne historie og sløjd allerede fra 1. klasse og håndarbejde fra 2. klasse. Hver fredag har vi fagdag. Fagdagen giver mulighed for at fordybe os i et bestemt fag hele dagen og arbejde med stoffet på andre måder.

I løbet af året arbejder vi med forskellige projekter på tværs af klasserne. Derudover holder vi begejstringstimer, hvor indskolingsklasserne samles om fortælling, sang, kreativitet og bevægelse. Læs også mere om vores mange traditioner på Balle under punktet arrangementer.

Gennem hele skoleforløbet og især i indskolingen har vi fokus på motorik og bevægelse. Vi er meget bevidste om effekterne af sansemotorisk træning og arbejder målrettet hermed i de yngre klasser.

Vi prioriterer læsning højt og begynder hver dag med ”læs løs” efterfulgt af morgensamling for hele skolen. Fællessang, fødselsdagsfejring, Fadervor og ”ordet frit” er en vigtig del af vores fælles morgensamling.

Hver sommer tager vi sammen på lejrskole. Det giver sammenhold mellem elever og lærere, mulighed for undervisning i andre rammer og masser af fælles oplevelser at bygge videre på. Vi har også mulighed for at tage på mindre udflugter i skolens egne busser.

Scroll to Top