INDSKOLINGEN - Balle Friskole

INDSKOLINGEN

INDSKOLINGEN

Velkommen som ny elev i skolen.

Vi starter hver dag med læs-løs og morgensang. Her synger vi fødselsdagssang, og alle har mulighed for at sige noget. Det kan være, at en klasse viser noget, eller at et af musikskolens bands optræder til glæde for os alle.

Lige fra 0.-9.klasse er undervisningen klasse- og fagopdelt. Udover den almindelige undervisning, har vi i løbet af skoleåret en del fagdage, hvor vi fordyber os i et bestemt emne, som belyses fra forskellige faglige vinkler. Ligeledes kører vi en del projekter på tværs af indskolingsklasserne, som strækker sig over flere dage.

I friskolen har vi fokus på motorik og bevægelse. Ligeledes har eleverne håndarbejde, sløjd, billedkunst og musik som de kreative fag i indskolingen.

Høstfesten er en af de traditioner, der går rigtig mange år tilbage i friskolens historie. Her danser eleverne folkedans iført de gamle folkedragter, som tidligere lærere og forældre har syet. Til juleafslutningen er der ligeledes tradition for at 0. og 1.klasse opfører et krybbespil.

I starten af april afholder vi gymnastikopvisning. Alle skolens elever deltager og viser forældrene, hvad de bl.a. har arbejdet med.

Hvert år tager indskolingen sammen på lejr et sted i Danmark. Her har vi to overnatninger. Vi opsøger de lokale seværdigheder og bruger lejrens omliggende natur til opgaver og leg. Vi synger omkring bålet, og alt i alt emmer lejrskolen af det fællesskab, der er en af Balle Friskoles kerneværdier.

Scroll til toppen