OVERBYGNINGEN

OVERBYGNINGEN

I overbygningen har vi skabt et undervisningsmiljø, der giver eleverne mulighed for at udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. Vi møder eleverne i øjenhøjde, inddrager dem i beslutninger, der vedrører deres skoleliv og sætter samtidig klare rammer for dagligdagen. Vi har fokus på, at både de enkelte klasser og helheden fungerer godt sammen. Undervisningen er størstedelen af tiden klasse- og fagopdelt, men vi gør meget ud af, at klasserne også oplever at være en samlet enhed.

I en af de første uger af skoleåret tager hele overbygningen på introtur, hvor fokus er at få rystet eleverne sammen, skabe relationer på tværs af klasserne og give bedre forudsætninger for det kommende samarbejde eleverne imellem.

Hver fredag er der fagdag, hvor vi fordyber os i det samme fag en hel dag, og hvor vi ikke er bundet af en klokke, der ringer midt i det hele. Måske tager vi på tur ud af huset. Flere gange i løbet af året har vi projektdage, hvor vi ofte arbejder på tværs af klasserne.

Som noget særligt på Balle har eleverne i overbygningen praktisk-musiske fag og valgfag flere gange om ugen. 7.-8. klasse undervises i håndværk og design, som afsluttes med en obligatorisk prøve i 8. klasse. Derudover har alle elever i overbygningen fire ugentlige lektioner, hvor der er mulighed for at prøve kræfter med forskellige valgfagstilbud.

På Balle har vi valgt at lade vores elever stifte bekendtskab med den gængse prøveform tidligt i overbygningen, så der er god tid til at øve sig og blive trygge ved formen.

  • 7. klasse er til termins- og årsprøver i skriftlig dansk og matematik.
  • 8. klasse er til termins- og årsprøver i skriftlig dansk, matematik og engelsk/tysk samt til mundtlige årsprøver i dansk og to andre fag, som vi trækker ud.
  • 9. klasse følger folkeskolens almindelige prøver.

Den obligatoriske projektopgave i 9. klasse er en fast del allerede fra 7. klasse. Dermed forsøger vi at gøre eleverne modne og klar til de udfordringer, som venter i overbygningen og senere i deres uddannelsesforløb.

Hvert år tager vi på lejrskole. Det giver sammenhold mellem elever og lærere, mulighed for undervisning i andre rammer og masser af fælles oplevelser at bygge videre på.
I foråret tager 7.-8. klasse på lejrskole sammen et sted i Danmark, mens 9. klasse er på deres egen tur til udlandet. Destinationen, som typisk er en europæisk storby, bestemmes i løbet af 8. klasse, hvor klassen også påbegynder en pengeindsamling, fx ved at sælge pølsehorn, passe børn, gøre rent eller lave aktiviteter i forbindelse med vores arrangementer. 

Scroll to Top