MELLEMTRINNET

MELLEMTRINNET

På mellemtrinnet bygger vi videre på indskolingens arbejde. Vi udfordrer eleverne både fagligt, socialt og dannelsesmæssigt og sikrer den røde tråd mellem indskoling og overbygning. Den enkelte og klassens trivsel har fortsat stor opmærksomhed.
Vi prioriterer læsning højt og begynder hver dag med ”læs løs” efterfulgt af morgensamling for hele skolen. Fællessang, fødselsdagsfejring, Fadervor og ”ordet frit” er en vigtig del af vores fælles morgensamling.

Undervisningen er fagopdelt i 4.-6. klasse, og der kommer på mellemtrinnet flere nye fag til. Et af dem er medieteknik, hvor der både trænes forskellige tekniske færdigheder og øves i at begå sig socialt i den digitale verden. 
Eleverne skal fra 4. klasse medbringe deres egen computer og høretelefoner. I fagene arbejder vi bl.a. på digitale platforme som fagportaler, Geogebra, Skoletube m.fl., og eleverne lærer diverse opsætninger på Word, Excel, PowerPoint mv.

Fra 5. klasse har eleverne både tysk, geografi og hjemkundskab, og fra 6. klasse er alle naturfagene: geografi, biologi og fysik/kemi på skemaet. Det samme er samfundsfag.
Som en del af historieundervisningen kommer eleverne på ophold i jernalderlandsbyen i Vingsted historiske værksted.
Hver fredag er der fagdag, hvor vi fordyber os i det samme fag en hel dag. Måske tager vi på udflugt i skolens egne busser. Flere gange i løbet af året har vi projektdage, hvor vi ofte arbejder på tværs af klasserne.

Vi har gode muligheder for fysisk udfoldelse. I idrætsundervisningen bruger vi vores egne haller, kunstgræsbaner og springcenter, og i de øvrige fag inddrager vi jævnligt bevægelse og hjernepauser.
Som noget særligt på Balle har eleverne allerede på mellemtrinnet valgfag to lektioner om ugen. Der er fire valgfagsperioder på et skoleår og derfor god mulighed for at prøve kræfter med forskellige valgfagstilbud.

Hvert år tager vi på lejrskole. Det giver sammenhold mellem elever og lærere, mulighed for undervisning i andre rammer og masser af fælles oplevelser at bygge videre på. Specielt for mellemtrinnet går turen hvert andet år til Bornholm i 5.-6. klasse.

Scroll to Top