MELLEMTRINNET - Balle Friskole

MELLEMTRINNET

MELLEMTRINNET

Mellemtrinnet på Balle Friskole består af 4. – 6. klasse. Her bygger vi videre på indskolingens faglige og sociale arbejde og arbejder hen imod at gøre eleverne klar til overbygningen.

Fagene

Et nyt fag på mellemtrinnet er medieteknik i alle 3 klasser. I faget arbejdes der både med, at eleverne bliver bedre til forskellige tekniske ting og med at kunne begå sig i socialt i den digitale verden.

I 5. klasse starter vi med tysk, som fortsætter resten af skoletiden. Unikt for 5. og 6. klasse er faget hjemkundskab.

Bring your own device

Når eleverne kommer på mellemtrinnet på Balle Friskole skal de medbringe deres egen computer og høretelefoner. I fagene arbejder vi på digitale platforme, derfor bruges computere i en stor del af undervisningen.  

Projekter og fællesaktiviteter

På mellemtrinnet har vi i løbet af skoleåret mange forskellige anderledes dage. Her kan fokus enten være noget rent fagligt eller være af mere social karakter. Teamdag og bogmesse er blevet faste traditioner på mellemtrinnet. Derudover har vi haft mange projektdage med emner som f.eks. hvaldage, kend din krop, en teatertur til Odense, New Zealand og St. Patrick´s Day.

For at styrke det sociale sammenhold på mellemtrinnet har vi et frikvarter om ugen, hvor eleverne i forskellige grupper skal lege sammen. Legene vælger eleverne på skift.

Som i hele skoleforløbet er eleverne på lejr hvert år, og specielt for mellemtrinnet går lejrturen hvert andet år til Bornholm i 5. og 6. klasse. Som en del af historieundervisningen kommer eleverne på ophold i jernalderlandsbyen i Vingsted historiske værksted i 5. og 6. klasse. 

Scroll til toppen