ALTERNATIVE DAGE - Balle Friskole

ALTERNATIVE DAGE

ALTERNATIVE DAGE

På Balle Friskole varierer vi undervisningen og prioriterer, at eleverne oplever anderledes dage, hvor fokus både kan være fag-fagligt og af mere social og oplevelsesmæssig karakter.

Fagdage
Hver fredag har alle klasser fagdag. På denne dag har klassen det samme fag og den samme lærer hele dagen. Fagdagene giver mulighed for faglig fordybelse og for at arbejde koncentreret med et fagligt emne eller forløb på en anden måde end i den traditionelle undervisning, hvor timerne skifter, når klokken ringer. Det kan fx være en fordel, hvis der skal arbejdes med længerevarende forsøg i naturfag, kreative projekter eller filmproduktion. Fagdagene giver også mulighed for at tage på tur ud af huset i et fag, uden at det griber ind i andre klassers skemaer. Endelig giver fagdagene mulighed for, at lærere med flere fag i samme klasse kan planlægge hele dage med tværfaglige forløb som supplement til det normale skema. 
Alle elever har fri kl. 13.15 på fagdagene. Skolebusserne kører kl. 13.30. 

Projektdage og emneuge
Flere gange i løbet af året bryder vi skemaet op og arrangerer projektdage. Projektdage kan foregå klassevis, på tværs af klasser i teamet eller på tværs af hele skolen. Eksempler på projektdage er klasse/teamdagen i starten af skoleåret, juleklippedagen, sidste dag før jul, fastelavn osv.
I emneugen er alle med, og vi arbejder på tværs af klasserne. Emneugen kan fx være en dramauge, der munder ud i en kæmpe fælles forestilling.
På projektdagene og i emneugen møder alle elever som normalt kl. 8.00 og har fri kl. 13.15. Skolebusserne kører kl. 13.30.

Scroll til toppen