ALTERNATIVE DAGE

ALTERNATIVE DAGE

På Balle Friskole varierer vi undervisningen og prioriterer, at eleverne oplever anderledes dage, hvor fokus både kan være fag-fagligt og af mere social og oplevelsesmæssig karakter.

Første skoledag 9.00 – 12.00
Første skoledag mødes vi alle kl. 9.00 til morgensang i Mimers Brønd, her vil vi synge fødselsdagssang for alle de elever, der har haft fødselsdag i sommerferien, og vi vil byde velkommen til de nye elever, der starter på Balle. Derudover vil dagen byde på opstartssnakke, præsentation af eventuelle nye lærere, udlevering af bøger mm. Dagen slutter kl. 12.00, men vores SFO har åbent. Skolebusserne kører ikke og I forældre er meget velkomne.

Fagdage
Hver fredag har alle klasser fagdag. På denne dag har klassen det samme fag og den samme lærer hele dagen. Fagdagene giver mulighed for faglig fordybelse og for at arbejde koncentreret med et fagligt emne eller forløb på en anden måde end i den traditionelle undervisning, hvor timerne skifter, når klokken ringer. Det kan fx være en fordel, hvis der skal arbejdes med længerevarende forsøg i naturfag, kreative projekter eller filmproduktion. Fagdagene giver også mulighed for at tage på tur ud af huset i et fag, uden at det griber ind i andre klassers skemaer. Endelig giver fagdagene mulighed for, at lærere med flere fag i samme klasse kan planlægge hele dage med tværfaglige forløb som supplement til det normale skema.
Alle elever har fri kl. 13.15 på fagdagene. Skolebusserne kører kl. 13.30.

Projektdage og emneuge
Flere gange i løbet af året bryder vi skemaet op og arrangerer projektdage. Projektdage kan foregå klassevis, på tværs af klasser i teamet eller på tværs af hele skolen. Eksempler på projektdage er klasse/teamdagen i starten af skoleåret, juleklippedagen, sidste dag før jul, fastelavn osv.
I emneugen er alle med, og vi arbejder på tværs af klasserne. Emneugen kan fx være en dramauge, der munder ud i en kæmpe fælles forestilling.
På projektdagene og i emneugen møder alle elever som normalt kl. 8.00 og har fri kl. 13.15. Skolebusserne kører kl. 13.30.

Team-/klassedage 8.00 – 13.15

På disse anderledes dage er man sammen med sin klasse og/eller sit team. Indskolingsteamet er 0F – 3F, mellemtrinnet er 4F – 6F og overbygningsteamet er 7F – 9F. Der vil blive lavet forskellige tiltag, der alle er med til at styrke trivslen og det sociale blandt eleverne.

Motionsdage 8.00 – 13.15
På motionsdagen, fredag inden efterårsferien, laver vi forskellige aktiviteter hele dagen. Vi starter dagen ud med fælles opvarmning for hele skolen, den står overbygningens elever for.

Forældredag
Når man er forældre på Balle, bliver man inviteret til en forældredag i foråret. På denne dag har man mulighed for at komme på skolen og følge sit barns skoledag og møde de andre forældre i klassen.

Juleklip 8.00 – 13.15
Juleklipsdagen foregår i klasserne, hvor der pyntes og hygges hele dagen. Hvert år kåres den bedst pyntede klasse, og det er en særlig mand, der vælger hvilken klasse der skal vinde…

Fastelavn 8.00 – 13.15
Når der holdes fastelavn på Balle, så klædes der ud og bedste, skøreste, mest kreative udklædning vinder priser. Der slås katten af tønden – hele skolen på en gang – og årets kattedronninger og konger kåres. Vi bider til bolle, danser limbo og mange andre sjove lege på tværs af de tre teams.

Bedsteforældredag
Har man et barnebarn på Balle Friskole, bliver man i foråret inviteret til at komme på skolen og følge barnets dagligdag. Der vil også være kaffe mm. og fortællinger om skolens historie og traditioner. Denne dag er særlig vigtig for os, men ikke mindst for børn og bedsteforældre.

Prøver & projektopgave
I overbygningen på Balle lader vi eleverne prøve at gå til prøve. Ved at introducere dem for både de skriftlige og de mundtlige prøver undervejs i 7. og 8. klasse, så giver vi dem en tryghed i, hvad det vil sige at gå til prøve og det styrkes i den disciplin som det nu er. Vi laver følgende prøver i klasserne:

  • Terminsprøver 8F 9F
  • Skriftlige årsprøver 7F 8F
  • Mundtlige årsprøver 8F
  • Skriftlige prøver 9F (obligatorisk)
  • Mundtlige prøver 9F (obligatorisk)

Ud over disse prøver laver vi også projektopgave i alle tre klasser. Her blandes eleverne i 7. og 8. kl. i grupper og skal sammen udarbejde en problemstilling, de vil undersøge, gå i dybden med og slutteligt fremlægge for de andre elever. 9. kl. laver den også og på samme måde, men løsrevet af 7. og 8. kl., da denne er obligatorisk i forhold til at afslutte deres 9. klasses skoleår.

Sidste skoledag 9F
Når vores 9. kl. har sidste skoledag, bliver der kastet med karameller og spillet fodbold mod lærerne, der oftest vinder… Det er en skøn dag for alle elever – der samles, tælles og deles karameller og vi får sagt godt farvel til eleverne i 9. kl. 

Sidste skoledag alle 8.00 – 12.00
Den sidste skoledag inden sommerferien mødes vi alle ved flagstangen og synger morgensang ude i det fri. Dagen sluttes af med ”God sommer og tak for dette år” mens vi giver hånd til alle. Nogle får måske en krammer – det kan jo være, at det er den sidste dag på Balle. Her må man som forældre gerne komme og sige god ferie også! Skolebusserne kører ikke denne dag.

Scroll to Top