DU TRÆFFER VALGET MED HJÆLP FRA OS

DU TRÆFFER VALGET MED HJÆLP FRA OS

På Balle hjælper vi dig med at få klarhed over alle de muligheder, du har efter 9. klasse, og vi guider dig i forbindelse med dit valg af ungdomsuddannelse.

Balle Friskole samarbejder med UU-Vejle, som står for den kollektive vejledning i 8. og 9. klasse. Det er målet med vejledningen, at du får indblik i dine muligheder og overblik over de forskellige ungdomsuddannelser. I løbet af 8. klasse deltager klassen i Skills på erhvervsuddannelserne samt 2 x 2 dages introduktionskurser til de gymnasiale uddannelser. I 9. klasse er der mulighed for brobygning, hvis man stadig er uafklaret omkring valg af ungdomsuddannelse. Derudover har både 8. og 9. klasse mulighed for at deltage i Jumpmessen i Vejle.

Når vi samtaler med dig og dine forældre om valg af ungdomsuddannelse, tager vi udgangspunkt i dine ønsker og muligheder, og derudover er vi som skole forpligtet på at vurdere, om du er uddannelsesparat til dit uddannelsesønske. 

Brobygning 9F
Her skal eleverne vælge 2 forskellige ungdomsuddannelser (en gymnasial og en erhvervsrettet), som de være på i henholdsvis 2 og 3 dage. Her følger de undervisningen og bliver introduceret for disse uddannelsers indhold og fokus. 

Skills 8F
Som optakt til DM i Skills 2022 vil der blive arrangeret Introdage med Skills-stafet for alle 8. klasser. Eleverne vil her møde Syddansk Erhvervsskole, Campus Vejle og Social- og sundhedsskolen og tiltaget er en del af den kollektive uddannelsesvejledning.

Introkurser 8F
Her skal eleverne vælge 2 forskellige ungdomsuddannelser (en gymnasial og en erhvervsrettet), eleverne er 2 dage på hver af uddannelserne. Her følger de undervisningen og bliver introduceret for disse uddannelsers indhold og fokus.

 

Scroll to Top