VENSKABSVENNER

VENSKABSVENNER

En venskabsven skaber samhørighed og tryghed.

En venskabsven
På Balle Friskole er alle elever som en brik i et puslespil. De bliver fra første skoledag sat sammen med en anden brik eller elev, hvis vi skal bevæge os væk fra billedet af puslespillet. Vi kalder det en venskabsven.

Når man kommer som ny elev i 0. kl. bliver man sat sammen med en elev fra 5. kl. og indtil man selv går i 5. kl. er denne elev ens venskabsven. 

Det laver man sammen med sin venskabsven
En venskabsven er en man fx står sammen med til morgensang, en der har været med til at lave omslaget til ens sangbog, en man leger med i pauserne, en man føler sig tryg sammen med, en der følger en gennem alle årerne på Balle Friskole. Disse to brikker passer sammen og bliver starten på det helt store billede.

Fællesskabet på Balle Friskole
Der er jo som bekendt, flere sider af en puslespilsbrik, der bare venter på at blive sat sammen med andre nye brikker. På Balle Friskole er venskabsvennen trygheden, der skaber udgangspunkt for at flere venskaber kommer til. Et fællesskab dannes og netop her vokser følelsen af samhørighed.

 
Scroll to Top