FORÆLDRESAMARBEJDE

FORÆLDRESAMARBEJDE

Som i Friskolen vægter vi samarbejdet og dialogen med jer forældre særlig højt, og vi glæder os derfor til at møde jer i den nye hverdag jeres børn vil indgå i her i Midgård.

Forældre er medspillere
Vi har en tæt dialog med forældrene til vores førskolebørn. Det er en målsætning, at både forældre og børn skal have en god og tryg start på skolelivet. 

Vi vil opfordre alle til at vægte den daglige dialog om barnets hverdag derhjemme mm. for, at vi dermed kan styrke det fælles arbejde omkring barnets trivsel. 

Hver fredag udsendes et nyhedsbrev på intra således, at man som forældre har mulighed for at være en aktiv deltager i barnets førskolehverdag.

Scroll to Top