ELEVRÅD PÅ BALLE

ELEVRÅD PÅ BALLE

Eleverne på Balle Friskole skal i deres dagligdag opleve og lære af at være en del af en demokratisk praksis. De skal inddrages i beslutninger om egne forhold, for netop at lære om fællesskab, ansvar og demokrati.

Generelt
Balle Friskole har et elevråd som er sammensat af elever fra 4.-9. kl. Fra hver klasse er der udpeget 2 klasserepræsentanter. En repræsentant, der specielt skal varetage den pågældende klasses interesser, men som også har ansvar for at viderebringe, en af de mindre klassers, holdninger, ideer og forslag.
 
Scroll to Top