PRAKTISKE OPLYSNINGER - Balle Friskole

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Besøg, indmeldelse og udmelding – her kan du printe indmeldelseblanket og se, hvornår du skal huske at udmelde dit barn.

Åbningstider:

Morgen SFO i Balle Børnehave: 
6.15-7.35 

Bifrost efter skole:
Mandag til torsdag: 13.20-16.30
Fredag: 13.15-16.00

Kontaktoplysninger:
Bifrost:
Tlf. 61 55 37 51
Kontaktperson: Lotte Villumsen

Besøg
Hvis I tænker på at benytte Bifrost, er I altid velkomne til at lave en aftale med os, så vil vi skabe plads til et besøg. 

Indmeldelse
Hvis I vil indmelde jeres barn i Bifrost, skal I printe blanketten via nedenstående link og aflevere det på skolens kontor.

Udmelding
Udmelding skal ske skriftlig med en måneds varsel til den sidste kalenderdag i den givne måned. 

Scroll til toppen